Klíčovým faktorem úspěchu Laminine je fibroblastový růstový faktor FGF-2 

 

Růstové faktory v našem organismu s přibývajícím věkem bohužel ubývají, a nelze je přirozeně obnovit. Dostupnost FGF pro lidské tělo se časem snižuje a v podstatě zmizí. Tím začíná postupné a celkové stárnutí – degradace organismu. Naše tělo není schopné produkovat vlastní FGF, právě proto přichází Laminine.

Laminine je považována za jediný známý a dostupný zdroj obnovy FGF2. Díky působení Laminine dochází v organismu opětovně k procesům obnovy, a regeneraci lidského organismu. A to i opakovaně, což je i klinickou dokázáno. 

Růstové faktory – (anglicky growth factors), jsou látky (nejčastěji bílkovinné povahy), které jsou produkované různými buňkami těla a které a ovlivňují celou řadu buněčných procesů jako například růst, proliferaci, buněčnou diferenciaci, přežití a zrání buněk či tkání. Kromě těchto funkcí mohou ovlivňovat i buněčný metabolismus. Náš organismus jako systém využívá více než 20 růstových faktorů.

 

 

FGF2 se podílí na buněčné komunikaci / signalizaci.

FGF 2 přeprogramuje dospělé kmenové buňky a aminokyseliny tak, aby pronikly do nejpotřebnějších oblastí těla.

Poté je jejich posláním opravit a regenerovat buňky a tkáně v místě, ať se nachází kdekoliv v lidském těle.

 

Na internetu naleznete veliké množství informací o FGF, které poskytuje oblast výzkumů a medicíny.