VÝZNAM

MIKRO

CIRKULACE

 

JAK MŮŽE BEMER® CÉVNÍ TERAPIE POMOCI VAŠEMU TĚLU A ORGANISMU?

Pomozte svému krevnímu oběhu, je potřeba podpořit především mikrooběh. Jde o bohatou, jemně rozvětvenou vlásečnicovou síť malých a nejmenších mikroskopických kapilár. Krevní mikrooběh pokrývá 74% našeho veškerého krevního oběhu. Plní životně důležité transportní a zásobovací funkce.

PŘEDPOKLAD ZDRAVÍ

Mikrooběh je tedy jedinou transportní sítí sloužící k zásobování buněk, z nichž se skládá naše tělo, a zároveň slouží jako cesta odpadových látek. Jak již víte, tři čtvrtiny celého krevního oběhu člověka tvoří mikrooběh a ten je současně základním předpokladem všech procesů látkové výměny, jenž v těle probíhají. Z toho už lze jednoznačně odvodit, jak rozhodující roli hraje systém nejmenších vlásečnic při vzniku nemocí a z hlediska ochrany zdraví. Mikrocévní terapie napomáhá mikrooběhu se navrátit k funkčnosti. Pokud jej ještě podpoříte našimi doporučeními v oblasti opravy kmenových buněk Laminine, výsledek bude překvapivý.

 

PORUCHY KREVNÍHO MIKROOBĚHU

Mikrooběh podléhá všeobecným zákonitostem života a s přibývajícím věkem slábne. Náš uspěchaný životní styl urychluje dopad škodlivých vlivů. Stres, různé zlozvyky, nezdravá životospráva, nedostatek spánku a pohybu. Chybné stravování vedoucí k vitamínové podvýživě. Následky jsou všeobecně známé. Slábne imunitní systém, jsme méně odolní proti nákazám a onemocněním. Snižuje se výkonnost, zhoršuje se pocit komfortu, zpomaluje se proces uzdravování a hojení. Zvyšuje nemocnost, schopnost čelit nákazám, navyšují se počty chronických onemocnění. Zvyšuje se výskyt tzv. civilizačních chorob.

CESTA ZE ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

Terapie BEMER® je vhodná k preventivní a doprovodné léčbě takových onemocnění, která jsou způsobena poruchami mikrooběhu (74% z celkové krevního oběhu) vzniklými v důsledku zhoršené pružnosti pohybu cévních stěn (vazomoce). Toto široké spektrum účinků působí nejen na značnou část tzv. civilizačních chorob, ale i na většinu nemocí, jejichž léčba spadá do okruhu činnosti praktických lékařů.

VAZOMOCE 

 je název pro „pulsující pohyb“ nejmenších kapilár, v důsledku kterého se v oblasti působnosti mikrooběhu rozděluje krev v souladu s okamžitými lokálními potřebami. Aplikace BEMER® cíleně a neinvazivně povzbuzuje omezenou vazomoci a jejím prostřednictvím zlepšuje mikrooběh v těle. Proč je to důležité bylo popsáno výše.

Udržení zdraví, zrychlení léčby – to jsou sliby, které mnozí slibují, avšak málokdy dodrží. Technologie BEMER představuje v současnosti nejlépe prozkoumanou a nejúčinnější fyzikální léčebnou metodu v oblasti komplementární a preventivní medicíny. Na základě intezivně prováděných výzkumů se obě nově vyvinuté řídící jednotky B.BOX vyznačují inovačními prvky, jaké v současné době nemůže nabídnout žádný jiný výrobce na trhu. Aktuální technologie BEMER stimuluje řízení prokrvování orgánů jak na lokální, tak na nadřazené úrovni. Nová, speciální a celosvětově jedinečná konfigurace signálů pro denní i spánkovou fázi zajišťuje vyšší stupeň účinnosti a delší dobu působení.   

Vorlíček Petr

+

spolupracovníci

Pomůžeme a poradíme i Vám