Moje osobní vize je pomáhat lidem ke zdraví, a internet moje úsilí výrazně násobí a podporuje.

Jak víte, ve svém životě hledám způsoby jak dlouhodobě vylepšovat své zdraví. Snažím se podělit se svým okolím o informace, své poznatky a zkušenosti. Logickým cílem tohoto webu je přinášet informace o nových výsledcích výzkumu nejnovějších výrobků z oblasti posílení lidského zdraví.

Uznávám a respektuji znalosti našich předků v bylinkářství a lidovém léčitelství. Koneckonců v životech našich předků měli své místo jak babka kořenářka, tak i rodinný lékař. Což považuji za dostatečně staletími ověřený systém, který položil pevné základy celostní (holistické) medicíně, ale i té dnešní klasické. Čas běžel tryskem vpřed, a to co kdysi spolu existovalo, je dnes rozděleno. Snad se nám podaří moudrost našich předků a vědecké výzkumy současnosti opět spojit. Obnovit prostředí a možnosti, kdy přestaneme bojovat proti nemocem. A naopak budeme opět maximálně podporovat zdraví u všech lidí.

Této vizi se podle mého nejvíce přiblížila společnost LifePharm Global Network a její výrobky. Čerpala jak z výzkumů v minulosti, tak i v současnosti. Vytrvalá a prospěšná práce lékařů, výzkumných pracovníků a mnoha dalších odborníků z celého světa, jejich každodenní úsilí vyústily v reálné výrobky jako je Laminine.

Nabízím informace nejen pro všechny z vás, kteří se již rozhodli vykročit na cestu ZDRAVÍ. Ale především všem 7 miliónům nemocných spoluobčanů, kteří se aktuálně nachází mimo cestu Zdraví.

 

 

Laminine mi dává smysl. Je dle mého dalším krokem, novým směrem a šancí pro lidi, kterým jejich zdravotní průšvih zkomplikoval život či je dokonce z jejich každodenního života vyloučil.

Přeji všem pevné zdraví.