DEJTE SBOHEM CHRONICKÝM A CIVILIZAČNÍM ONEMOCNĚNÍM

PROČ JE CÉVNÍ TERAPIE BEMER® TAK ÚSPĚŠNÁ?

CO VŠE JE VE VAŠEM TĚLE OHROŽENO, KDYŽ KREVNÍ OBĚH NEFUNGUJE SPRÁVNĚ? 

PODPOŘTE SVOJI MIKROCIRKULACI

Proč je to životně důležité? Mikrocirkulace nebo též krevní mikrooběh pokrývá 74 % veškerého krevního oběhu. Jde totiž o bohatě jemnou rozvětvenou vlásečnicovou síť malých, menších a nejmenších kapilár. Jak již naznačuje slovo „mikro“, jedná se o extrémně malé cévky, protože buňky jsou také velmi malé (tělesné buňky nejsou viditelné pouhým okem). V svém těle tedy máme obrovskou síť drobných krevních cév, které jsou někdy 4x tenčí než vlas.

Vše v našem těle podléhá všeobecným zákonitostem života a s přibývajícím věkem slábne. Náš uspěchaný životní styl urychluje dopad škodlivých vlivů. Stres, různé zlozvyky, nezdravá životospráva, nedostatek spánku a pohybu. Chybné stravování vedoucí k vitamínové podvýživě.

Terapie BEMER® je ověřena klinickými studiemi, ale i zpětnou vazbou ve formě uživatelských zpráv, od několika tisícovek pacientů, kteří terapii požívali a požívají. Více informací a obsahu se dozvíte po stisknutí oranžového tlačítka pod textem.

VÁŠ RODINNÝ LÉKAŘ MÁ NOVÉ JMÉNO – BEMER®

BEMER® POUŽÍVAJÍ LÉKAŘI PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PACIENTŮ

BEMER® PŮJČUJEME DOMŮ. TERAPIE PROBÍHÁ V KLIDU U VÁS DOMA

LÉKAŘSKÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE SEZNAMUJÍ S KLINICKÝMI ZKUŠENOSTI S TERAPIÍ BEMER

aktuálně k dispozici při Vaší osobní návštěvě

Pomůžeme a poradíme i Vám

„Dění posledních měsíců přinášelo jen strach, nejistotu a onemocnění. Přemýšlel jsem, jak mohu přispět svými zkušenosti a znalostmi ke zlepšení. Mojí odpovědí a pomocí je propojení klinicky testovaného výrobku Laminine® a přístroje BEMER® pro cévní terapii. Jedná se o zdravotnický prostředek třídy II A, kteří používají odborní i praktičtí lékaři. Když pomůže byť jediné osobě ke zlepšení zdraví, tak moje snaha a vložená energie byla napřímena správně.“

Vorlíček Petr + spolupracovníci