ŠANCE PRO 7 MILIÓNŮ

Projekt Šance pro sedm miliónů dává všem lidem stejnou možnost – rozhodnout se. Jde leckdy o těžké rozhodnutí, často už jde skutečně o život.

Každý máme právo volby, co nás většinou svazuje je strach z neznámého. Jednodušší je zavrhovat, než si informace vyhledat a tím přijmout odpovědnost za své rozhodnutí. Otevřít dveře novým možnostem, a tím později přijmout zodpovědnost za kvalitu života a zdraví. Nebo nic nezměnit, a očekávat že se jednoho dne probudíme a ,,ono se to samo vyřeší“.

Strach velí zůstat u stávajícího, tedy tradičního a všeobecně rozšířeného způsobu péče o zdraví. S hrstmi prášků na každý den, nekonečnými návštěvami ordinací a stoupajícím zdravotním omezením. Raději nevnímáme výsledky a statistiky o nárůstu počtu nemocných, o snižování věkového průměru u závažných onemocnění, o pandemii obezity a diabetu, opakujících se dávek antibiotikách. Přesto, že jsou tyto statistiky veřejně dostupné, a opravdu nutí k zamyšlení. Přijmeme raději všeobecně rozšířené informace – co by jsi chtěl/a v tvém věku…co se divíš, to je dneska normální (myšleno onemocnění)…to je v pohodě, na to jsou prášky…

Či zvolit novější cestu podloženou výzkumy a studiemi, za kterou také stojí lékaři a vědci se svými týmy. Naleznete zde aplikované postupy z oblasti nejnovějších výzkumů pro širokou veřejnost. Pozornost je věnována nikoliv konečným stavům (onemocněním), ale především jejich raným počátkům s důrazem na podporu regenerace lidského organismu.

Tato cesta bývá z nějakých (zřejmě historických, společenských, osobních atp.) důvodů zpochybňována, její výsledky přehlíženy a označovány za – nelékařské.  Tyto kroky a postoje jsou haleny do slov a proklamací o odbornosti a vzdělanosti. Myslím si, že hlavní motivací je spíše strach. Strach ze ztrát… Další atributy si domyslete každý sám. Tradiční péče o zdraví, tak jak ji známe je dokonce v některých úkonech podpořena zákonem a nařízeními, jsou zde i sankce za jejich porušení.

Právě z výše uvedených pár faktů se domnívám, že v některých oblastech tradičního modelu péče o zdraví, již došlo k překonání aplikovaných postupů, ale není vůle po změně. Přesto i dnes se najdou odborníci a lékaři, kteří využívají nové poznatky a informace ve prospěch lidského zdraví. A za toto jim patří obrovský dík.

Projekt Šance pro sedm miliónů přináší informace, videa, články, postřehy a webináře. Věříme v sílu a regeneraci lidského organismu, naše tělo považujeme za zázrak. Aplikované postupy a vědecké výzkumy umožňují Laminine podpořit právě tento zázrak – regeneraci lidského organismu. Přesto je důležité si uvědomit, že pokud konkrétní onemocnění přestoupí ,,bod zlomu“ stává se Laminine pouze posledním milosrdným pomocníkem, nikoliv opravářem.

Výzkum v oblasti kmenových buněk je ,,mladá“ vědecká disciplína. Sami si projděte seznam nositelů Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, zaměřte se na letopočty a oblast kmenových buněk. Mezinárodní výzkum a především aplikování těchto výsledků do praxe je prostě jinde rychlejší než u nás.

Nyní již víte, že nemocných lidí  je obrovský počet, a každý z nich má již ve své zdravotní kartě nějaký – průšvih. Žijí se svým zdravotním průšvihem každý den, a přijímají informace nejen od odborné veřejnosti. Je zde naprosto logická a pochopitelná nedůvěra k nabídkám jako je tato. Jak ze strany odborné, tak i laické veřejnosti. Je dobré vědět, že ošklivé zdravotní průšvihy se v lidském těle tvoří třeba i deset let. Na rozdíl od první skupiny,  tito lidé přistupují k času jinak než my. Oni sami, tak i jejich nejbližší vědí, že čas běží jinak…

U těchto lidí je již stanovena zásadnější diagnóza. Například: autoimunitní onemocnění, amyotrofická laterální skleróza (ALS), roztroušená skleróza, diabetes, rakovina atd. Závažné onemocnění jakéhokoliv člena rodiny přináší nejen fyzickou bolest, ale i obrovské emoční vypětí všech dotčených. Většina závažných onemocnění rozmetá na kusy především psychiku, ale i zaběhnutý systém života nejen daného pacienta a celé jeho širší rodiny. Extrémně se také zvýší stres. Nemocný je uvržen do sociální izolace s velmi omezenými možnosti pokračovat ve stávajícím způsobu jeho života. Například diabetes přináší další zdravotní rizika a komplikace.

Pokud přijde komplikace – nemoc – v tzv. aktivním věku, přistupujeme k pracovní neschopnosti z pohledu čistě ekonomického. Marodit se prostě nevyplácí. Při delší pracovní neschopnosti upřednostňujeme peníze před zdravím. Již zde pokládáme základy pro budoucí vážné onemocnění díky např. nesprávnému přístupu ke svému zdraví, pracovnímu stresu, partnerským hádkám, depresím, nadváze, způsobu stravování, emočním otřesům atd.

V projektu Kmenové buňky narážíme na různé překážky a zpochybňování (Kognitivní disonance) ze stran odborné i laické veřejnosti. Jsme na to zvyklý. Naše rozhodnutí je stejné jako na počátku. Nacházet a sdílet nové a nové informace, a tím pomáhat změnit osud téměř 7 miliónům nemocných lidí v ČR.

 

POMOZTE SOBĚ, a tím pomůžete i lidem ve vašem okolí. Budeme společně pro další lidi ,,hmatatelní“ a ,,uvěřitelní“. Sdílejme společně zdravotní úspěchy. Nemocní a jejich nejbližší naše informace opravdu potřebují. V našich hlavách převládají ,,staré informace“, a ,,všeobecně rozšířené názory a postupy“ , a toto bude trvat do doby, dokud je nahradí nové. Bohužel pro některé vaše blízké přijdou tyto nové informace již pozdě. Zapojte se do Affialiete programu LPGN.

 

 

 

Ozvěte se prosím, a komunikujme – přes e-mail či telefonicky.

Všem lidem držím palce a přeji všem pevné zdraví.

Ze srdce Petr Vorlíček 

 

 

 

Přejít k navigační liště